Ghobro » info

Negeri Semerlanga musnah

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Kematian Merah Gajah membuat marah Raja Ahmad. Raja Ahmad dan Raja Muhammad berperang hingga Negeri Semerlanga musnah. Begini kisahnya:

=======================

Telah matilah Merah Gajah itu, maka segeralah orang membawa khabar kepada ayahanda Raja Ahmad, demikian katanya,”Wah, tuanku paduka anakanda Merah Gajah itu telah matilah dibunuh oleh mentuanya sebab karena ia membantunkan rambut sehelai yang di tengah kepala Puteri Betung itu. Maka pikir anakanda Merah Gajah itu tiada akan mati.”

Telah sudah mendengar ayah bundanya akan sembah orang itu, maka ia pun menghempaskan dirinya dan membelah-belah bajunya dan mencarik-carik kainnya. Maka Raja Ahmad pun terlalu sangat marahnya serta ia menghimpunkan segala laskarnya lengkap dengan segala senjatanya.

Maka pada ketika yang baik, maka berangkatlah Raja Ahmad itu pergi mendatangi saudaranya Raja Muhammad. Maka apabila berhadapanlah kedua pihak laskar itu, maka berperanglah mereka itu terlalu ramai kelam kabut. Maka duli pun berbangkit lalu ke udara tiadalah berkenalan lagi seorang dengan seorang juapun. Maka tempek segala hulubalang dan segala rakyat juga yang kedengaran dan gemerencang bunyi segala senjata dan pendahan segala pahlawan juga kedengaran. Maka bahananya datang ke tepi rimba belantara. Maka daripada kedua pihak laskar itu banyaklah mati dan luka sebab beramuk-amukan sama kendirinya dan berbunuh-bunuhan mereka itu hingga matilah kedua raja-raja itu.

=======================

Bagaimana nasib Merah Silu dan Merah Hasum?

Daftar Isi Hikayat Raja-Raja Pasai

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →