Ghobro » info

Pindah ke Biruan

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Merah Silu dan Merah Hasum akhirnya pindah dari Semerlanga ke negeri Biruan. Begini kisahnya:

=======================

Maka tinggallah Merah Silu dan Merah Hasum kedua bersaudara itu dan segala orang yang hidup daripada perang itu berhimpunlah ia menyembah anak raja kedua itu bersama-sama dalam negeri itu.

Maka beberapa lama antaranya, maka kata Merah Silu kepada saudaranya Merah Hasum itu, “Hai saudaraku betapa bicara kita karena kita hanya dua bersaudara juga tinggal karena nenek dan ibu bapa kita telah hilang dalam negeri Semerlanga ini jikalau kita diam dalam negeri ini niscaya kita pun demikian lagi karena kita duduk dalam negeri ini sekali-kali tiada memberi manfaat akan kita, baiklah kita pindah dari negeri ini mencari tempat yang baik yang lain supaya kita diam di sana.”

Setelah sudah ia berbicara dua bersaudara demikian itu, maka pada ketika yang baik, maka keluarlah ia dari dalam negeri itu mengikut jalan ke matahari mati; daripada suatu perhentian datang kepada suatu perhentian. Maka dengan takdir Allah taala, maka sampailah ia kepada suatu negeri yang bernama Biruan. Maka duduklah ia di sana, seorang sebelah sungai dalam negeri itu kedua bersaudara.

=======================

Bagaimana Merah Silu dan Merah Hasum di Biruan?

Daftar Isi Hikayat Raja-Raja Pasai

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →