Ghobro » info

Abu Bakar digelari ash-Shiddiq

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Ketika Nabi Muhammad SAW di pagi hari Isra' menyampaikan berita itu kepada masyarakarat, maka sebagian dari mereka yang telah membenarkan kenabiannya berbalik menjadi murtad. Tidak jarang yang mengacau dan membangkitkan fitnah besar. Dalam kejadian inilah, sahabat nabi Abu Bakar mendapatkan gelarnya ash-shiddiq.

Tokoh-tokoh musyrik menghadap Abu Bakar. Mereka mengadukan kabar yang baru saja disajikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahut mereka,

"Hai Abu Bakar. Kawan akrabmu telah menyatakan diri berjalan di malam hari ke Baitul Muqaddas, lalu ke langit, kemudian kembali menjelang subuh."

Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab, :

"Kalau hal itu dinyatakan olehnya, sungguh aku telah membenarkan sepenuh hatiku."

Tokoh-tokoh musyrik menyahut:

"Jadi engkau telah membenarkan berita tentang Isra' Mi'raj ini?"

Jawab Abu Bakar:

"Ya, aku telah membenarkannya, bahkan yang lebih hebat dari itu aku tetap membenarkannya.

Itulah sebabnya Abu Bakar dianugerahi gelar tertinggi di kalangan orang-orang mukmin dengan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Peristiwa isra’ mi’raj diragukan oleh musyrik mekkah bahkan sebagian kaum beriman berbalik murtad, tetapi abu bakar membenarkannya.

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →