Ghobro » info

Merah Silu Merah Hasum

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Puteri Betung dan Merah Gajah akhirnya mendapat keturunan yang bernama Merah Silu dan Merah Hasum. Berikut kisahnya :

=======================

Alkisah peri mengatakan hikayat Putri Betung dengan Merah Gajah diceritakan oleh orang yang empunya cerita. Hatta maka beberapa lamanya Merah Gajah duduk dengan Puteri Betung dua laki isteri itu. Syahdan maka dengan takdir Allah ta’ala, maka Puteri Betung pun hamillah, maka telah genaplah bulannya, maka Puteri Betung pun beranak orang laki-laki. Maka dinamainya anaknya itu Merah Silu. Maka kemudian daripada itu, hatta beberapa lamanya, maka Puteri Betung pun hamil pula. Telah genap bulannya, maka ia pun beranaklah. Maka anaknya itu pun laki-laki juga. Maka dinamainya Merah Hasum.

=======================

Bagaimana kehidupan Puteri Betung dan Merah Gajah setelah mendapatkan anak?

Daftar Isi Hikayat Raja-Raja Pasai

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →