Ghobro » info

Negara Islam Madinah

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Terbentuknya Negara Islam Madinah didahului dengan Baitul Aqabah II. Pada waktu Rasulullah SAW beserta pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, yang belum memeluk agama Islam tetapi suka menghadiri urusan ponakannya, bertemu dengan Orang Madinah yang menunggunya. Dalam pertemuan tersebut, Abu Al Haitam bin at-Tayyihan mengemukakan bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan kaum Yahudi dan bertanya jika mereka melakukannya kemudian Nabi Muhammad SAW dimenangkan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW akan kembali ke kaumnya.

Baitul Aqabah II

Rasulullah SAW menegaskan bahwa dia telah menjadi bagian dari mereka, akan memerangi yang mereka perangi dan berdamai dengan yang mereka damaii. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta 12 naqib (pemimpin kelompok) dari mereka sebagai pengawas kelompok. Diajukan 9 naqib dari kaum Khazraj dan 3 naqib dari kaum Aus.

Hijrah

Ketika di Makkah, Rasulullah SAW menyabdakan adanya tempat hijrah yang baik bagi kaum muslimin. Berangkatlah orang-orang hijrah ke Madinah. Yang berhijrah ke Habasyah pun hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW tetap tinggal di Makkah sehingga seluruh sahabatnya, Muhajirin, hijrah, tinggal Rasulullah SAW, Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar.

Pada tahun 13 kewahyuan, Rasulullah SAW yang selamat dari percobaan pembunuhan Quraisy, ditemani Abu Bakar as Shiddiq hijrah ke Madinah. Sejak itu dimulailah Negara Islam Madinah.

Riwayat Pemerintahan Islam

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →