Ghobro » info

Puteri Betung dan Merah Gajah mati

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Setelah lahir Merah Silu dan Merah Hasum, Puteri Betung dan Merah Gajah mati, inilah kisahnya:

=======================

Rambut berwarna emas

Hatta maka Puteri Betung bahagianya sehelai rambutnya di tengah kepalanya seperti warna emas rupanya, tiada kelihatan hingga ia berminyak maka kelihatan rambutnya itu: Pada suatu hari puteri itu berminyak, maka terlihatlah Merah Gajah rambut puteri itu.

“Wah adinda, mari hamba bantunkan rambut tuan puteri sehelai itu.”

Maka ujar tuan puteri “Jika rambut sehelai itu dibantun oleh tuan hamba alamat perceraian tuan hamba dengan hamba.”

Maka beberapa kali dimintanya oleh Merah Gajah rambut isterinya itu, tiada diberi oleh tuan puteri itu.

Puteri Betung hilang

Maka suatu hari tuan puteri itu pun tidur. Maka dibantunnya oleh Merah Gajah rambut isterinya itu, pada bicaranya itu tiada akan mengapa tuan puteri itu. Maka keluarlah darah dari liang rambut itu tiada berputusan lagi keluar darahnya putih, maka berhentilah darahnya itu, maka tuan puteri pun hilanglah.

Merah Gajah terbunuh

Maka segala hamba sahayanya pun segeralah berlari memberi tahu kepada ayahanda Raja Muhammad.

Maka ujarnya,”Ya tuanku, paduka anakanda tuan kami Puteri Betung telah hilanglah sebab dibantun oleh Merah Gajah sehelai rambutnya di tengah kepalanya.”

Setelah Raja Muhammad mendengar kabar inangnya itu menghempaskan dirinya dan membelah-belah bajunya dan mencarik-carik kainnya. Maka ia pun terlalu marah, maka ia pun menghimpunkan segala laskarnya, maka didatangnya Merah Gajah itu lalu dibunuhnya.

=======================

Akankah Raja Ahmad diam atau balas dendam?

Daftar Isi Hikayat Raja-Raja Pasai

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →