Ghobro » info

Surau di Tengah Rimba

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Raja Muhammad mendapatkan putri dari rebung betung, Raja Ahmad melihat kanak-kanak duduk di atas kepala gajah. Begini kisahnya :

=================

Alkisah maka tersebutlah perkataan Raja Ahmad selang beberapa lamanya, maka baginda pun berbuat pula sebuah negeri di balik rimba itu, ada kira-kira sehari perjalanan daripada negeri adinda itu; itu pun juga lengkap dengan kota paritnya serta dengan istana balairungnya. Maka baginda pun duduklah dalam negeri itu bersuka-sukaan dengan segala balatentaranya makan minum.

Setelah itu, maka beberapa lamanya baginda pun pergi berburu ke dalam rimba belantara, maka seekor perburuan tiada diperolehnya.

Maka baginda pun bertemu dengan sebuah surau di tengah rimba belantara itu. Maka ada seorang orang tua di dalam surau itu. Maka Raja Ahmad memberi salam akan orang tua itu maka segera disahutinya salam Raja Ahmad itu. Maka Raja Ahmad pun bercerita kepada orang tua itu akan hal saudaranya mendapat puteri di dalam rebung betung itu.

Maka ujar orang tua itu. “Hai, anakku jikalau tuan hendak akan anak baiklah aku tunjukkan dia akan tuan nantilah tuan hamba di sini barang sesaat.”

Kanak-kanak di atas kepala gajah

Maka dinantinya oleh Raja Ahmad itu. Maka pada sesaat itu juga  datanglah seekor gajah terlalu besar. Maka ada seorang kanak-kanak duduk atas kepalanya maka dimandikannya ia ke sungai. Setelah sudah dimandikannya, maka dihantarkannya pula ke tebing sungai itu. Maka pergilah ia pula memandikan dirinya. Setelah sudah ia mandi, maka dimuatkannya akan kanak-kanak itu atas kepalanya; maka dibawanya berjalan ke rimba. Demikianlah halnya itu. Maka segala kelakuan gajah itu dilihatnyalah Raja Ahmad itu.

Maka ujar Raja Ahmad itu, “Hai bapa orang muda, hendaklah engkau muslihatkan dengan daya upaya akan kanak-kanak itu, supaya kita beroleh akan dia.”

Maka ujar Raja Ahmad “Hai bapaku, jikalau emas atau manikam ditunjukkan hamba atau ada diberi akan hamba tiadalah hamba sukacita behina seperti hamba melihat kanak-kanak ini.”

Maka ujar Raja Ahmad “Hamba hendak bermohon kepada tuanku kembali dahulu ke negeri hamba; mana jalan keluar?” Maka ditunjukkanlah orang tua itulah jalan raya.

=======================

Apakah Raja Ahmad mendapatkan kanak-kanak di atas kepala gajah itu?

Daftar Isi Hikayat Raja-Raja Pasai

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →