Ghobro » saran

Negeri Bukit yang menjadi Negeri Asal Melayu

Dimuat
Komentar Tak-satupun

Prasasti Tanjore yang dibuat oleh Rajendra Chola menyebutkan bahwa Melayu adalah salah satu negeri yang ditaklukkan oleh Chola setelah takluknya Kadaram. Para sejarahwan belum memastikan, negeri mana yang ditaklukkan oleh Chola tersebut. Kebanyakan menyangka adalah daerah bagian selatan Johor.

PRASASTI TANJORE

Prasasti Tanjore menuliskan kata Melayu sebagai malaiur. Kata Malaiur diduga berasal dari bahasa rumpun Tamil dari dua kata, yakni malai yang berarti bukit dan ur yang berarti negeri.

Deskripsi Tanjore tentang negeri bukit tersebut adalah : Malaiur adalah negeri yang dibentengi oleh perbukitan.  Dari prasasti tersebut, dapat kita ambil kata kunci.

 1. Negeri Melayu dipagari oleh alam yang berupa bukit-bukit yang mengelilinginya.
 2. Negeri Melayu terletak di tempat tinggi.

SEJARAH MELAYU

Sejarah Melayu menyebutkan bahwa Negeri Melayu berada di hulu Palembang. Kutipannya :

ALKISAH maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya; nama rajanya Demang Lebar Daun, asalnya daripada anak cucu Raja Sulan juga Adapun negeri Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Muara Tatang nama sungainya, di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Adalah dalam sungai itu ada satu bukit bernama Bukit Si Guntang; di hulunya Gunung Mahamiru, di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan .

Kutipan kedua :

Maka keduanya naiklah ke Bukit Si Guntang itu. Maka dilihatnya tanah negara bukit itu menjadi seperti wama keemas-emasan; maka datang sekarang tanah itu diceritakan orang seperti emas juga.

Kutipan ketiga:

Sebermula maka tersebutlah perkataan Tajitram Syah rosak di Laut Selbu, terdampar ke pantai dengan beberapa orang lasykar baginda. Hatta sampai kepada sebuah kuala sungai bernama Belambang Majut, dahulunya sebuah negeri; Belambang Majutlah nama negeri itu.

Kutipan keempat:

Maka adapun negeri Belambang Majut itu sekarang dinamai orang Bangkahulu, dahulukala negeri besar adanya.

Kutipan kelima:

Alkisah maka tersebutlah perkataan Seri Teri Buana kerajaan di Palembang itu, ada pada suatu hari baginda berfikir hendak mencari tempat berbuat negeri, kerana Palembang baginda tiada berkenan; lagi pula baginda hendak melihat laut.

Kata Kunci dari hikayat ini :

 1. Negeri Melayu terletak di hulu Palembang.
 2. Negeri Melayu tersebut terletak di anak sungai dari sungai yang mengalir di Palembang.
 3. Anak sungai tersebut bersumber dari Gunung.
 4. Pada sungai tersebut ada bukit dan ada padang.
 5. Tanah Bukit Siguntang berwarna keemas-emasan.

SANGKAAN:

 1. Sungai yang dimaksud melewati Palembang adalah Sungai Musi.
 2. Sungai Melayu berkemungkinan Sungai Lematang, karenanya Sungai Musi disebut Muara Tatang (Muara Lematang).
 3. Bukit Siguntang adalah bisa jadi PUNCAK DEMPO (3.142 mdpl)
 4. Padang Penjaringan berkemungkinan PELATARAN Lembah Indah Dempo yang luas, tempat TELAGA PUTRI yang sampai saat sekarang pemandangannya memang keemasan. Lembah ini dikeramatkan oleh orang-orang Pagar Alam, dan terdapat nisan-nisan keramat.
 5. Gunung Mahameru adalah PUNCAK MERAPI (3.183 mdpl).
 6. Bukit yang memagar Negeri Melayu adalah BUKIT BARISAN yang merupakan PAGAR ALAM dari negeri bukit tersebut.
 7. Berkemungkinan NEGERI BUKIT yang merupakan NEGERI asal Melayu tersebut adalah PAGAR ALAM.

Penulis
Kategori ,

←LamaBaru →